Seger till Estland i Havets Röst

08.08.2017
Read Jan Granberg's article from Hufvudstadsbladet:

https://www.hbl.fi/artikel/seger-till-estland-i-havets-rost-2/